Om KreaNord

Hvad er KreaNord?

KreaNord er et nordisk initiativ, der sigter mod at forbedre vækstpotentialet i regionens kulturelle og kreative industrier. Arbejdet drives af Nordisk Ministerråd og fungerer som en nordisk platform for udveksling og udvikling. De kulturelle og kreative industrier involverer industrier, der skaber beskæftigelse, vækst og eksport og er en vigtig fremtidig ressource for de nordiske lande. Det omfatter mode, musik, forlagsvirksomhed, design, arkitektur, animation og film.

KreaNord arbejder for:

  • vækst og udvikling af kulturelle og kreative industrier i Norden
  • kreativt entrepreneurskab og levedygtighed for kreative virksomheder
  • muligheder for internationalisering og finansmuligheder
  • samarbejde på tværs af brancher, virksomheder og øvrige aktører

Kontakt os gerne for mere information om hvordan KreaNord kan samarbejde med dig, og hvis du ønsker mere baggrundsviden om KreaNord.

Policy anbefalinger

Nordens Kultur- og Erhvervsministre besluttede i 2010, at Norden skal være en ledende region indenfor kulturelle og kreative erhverv. KreaNord udviklede følgende fire policy anbefalinger, som ministrene tilsluttede sig:

  • Fremme strategisk samarbejde og udveksling indenfor de nordiske kulturelle og kreative erhverv og med andre sektorer for værdiskabelse, innovasion og vækst
  • Arbejde for, at de nordiske kulturelle og kreative erhverv får nye muligheter for tilgang til globale markeder, finansiering og at tiltrække sig udenlandske investeringer
  • Fremme kultur og kreativitet i nordisk uddannelse på alle niveauer og entreprenørskap og erhvervskompetance i kultur- og kunstuddannelser
  • Etablere et fælles kulturmarked for kreativ industri og kulturprodukter

Læs mere om KreaNords policy anbefalinger